Profil

Imię i naziwsko

dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP

Telefon: 12 662-6342                                        

Pokój nr: 5/33                                 

Mail: krzysztof.mroczka@up.krakow.pl

 

Działalność naukowa:

Dorobek naukowy odnosi się do dyscypliny inżynieria materiałowa w zakresie przedmiotu badań (materiałów metalicznych, ceramicznych, polimerowych, biomateriałów, kompozytów), stosowanych metod badawczych (w tym obserwacji mikroskopowych – mikroskopia świetlna oraz elektronowa skaningowa, badań właściwości mechanicznych) oraz technologii (m.in. spajania (szczególnie Friction Stir Welding), wytwarzania (wyciskanie tarciowego, spiekanie, różne metody wytwarzanie szkieł, w tym na powierzchniach), czy przetwarzanie, np. ECAP). Ponadto wykonywane były badania preparatów biologicznych we współpracy z Instytutem Biologii UP

Wybrane publikacje:

  1. Mroczka, monografia, pt: „Charakterystyka mikrostruktury i właściwości zgrzein FSW wybranych stopów aluminium”, wydano w 2014 r., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Praca zrealizowana w ramach grantu habilitacyjnego nr NN 508 618940. Układ książki oraz część teoretyczna ma walory dydaktyczne (co wskazano również w nocie na tylnej okładce) i opracowanie jest wykorzystywane przez studentów.
  2. Mroczka i współautorzy, patent PL 232401 B1, zgłoszony 2014 r., udzielony 2019 r., „Sposób wytwarzania materiału makroskopowo dwufazowego, w postaci drutu ze stopu aluminium z rdzeniem miedzianym i urządzenie do tego sposobu” – w ramach zajęć dydaktycznych następują odniesienia do praktycznych przykładów obrazujących omawiane treści.
  3. Mroczka i współautorzy, patent PL 231576 B1, zgłoszony 2013 r. przyznany 2019 r. „Sposób wytwarzania kompozytu o osnowie faz międzymetalicznych” – w ramach zajęć dydaktycznych następują odniesienia do praktycznych przykładów obrazujących omawiane treści.
  4. Bik, P. Jeleń, E. Długoń, E. Bikb, K. Mroczka, M. Barańska M. Sitarz, SiAlOC glasses derived from sol-gel synthesized ladder-like silsesquioxanes, Ceramics International, Volume 45, Issue 2, Part A, 1, 2019, pp. 1683-1690 – na zajęciach omawiane są materiały ceramiczne z odniesieniem do metod ich wytwarzania.
  5. Grzesik, G. Smoła, M. Stygar, J. Dąbrowa, M. Zajusz, K. Mroczka, M. Danielewski, Defect structure and transport properties in (Co,Cu,Mg,Ni,Zn)O high entropy oxide, Journal of the European Ceramic Society, Volume 39, Issue 14, 2019, pp. 4292-4298 – na zajęciach omawiane są materiały ceramiczne z odniesieniem do ich budowy i właściwości.
  6. Grzech-Leśniak, J. Matys, D. Żmuda-Stawowiak, K. Mroczka, M. Dominiak, A. Brugnera Junior, R. Gruber, G. E. Romanos, A. Sculean, Er:YAG Laser for Metal and Ceramic Bracket Debonding: An In Vitro Study on Intrapulpal Temperature, SEM, and EDS Analysis, Photomedicine and Laser Surgery, Vol. 36, No. 11, 2018, pp. 595-600 – zajęcia dydaktyczne oraz realizacja prac dyplomowych obejmuję analizę z stosowaniem SEM, ponadto omawiane są zastosowanie technik takich jak laser.
  7. Bryła, J. Morgiel, M. Faryna, K. Edalati, Z. Horit, Effect of high-pressure torsion on grain refinement, strength enhancement and uniform ductility of EZ magnesium alloy, Materials Letters, Volume 212, 2018, pp. 323-326 – na zajęciach omawiane są metody przetwarzania materiałów metalicznych oraz wpływ ich mikrostruktury na właściwości mechaniczne.
  8. Dąbrowa, G. Cieślak, M. Stygar, K. Mroczka, K. Berent, T. Kulik, M. Danielewski, Influence of Cu content on high temperature oxidation behavior of AlCoCrCuxFeNi high entropy alloys (x = 0; 0.5; 1), Intermetallics, Volume 84, 2017, pp. 52-61 – na zajęciach omawiane są materiały metaliczne również z odniesieniem do nietypowych.
  9. Mroczka, A. Pietras, J. Jura, Features of 2017A and AlSi9Mg aluminium alloys friction stir welded with root-side heating, Metallurgy and Foundry Engineering, no 2, 42, 2016, pp.105 – 115 – zajęcia dydaktyczne zawierają treści odnoszące się do związków technologii z mikrostruktura i właściwościami materiału.
  10. K. Mroczka,  Characteristics of AlSi9Mg/2017A aluminum alloys friction stir welded with offset welding line and root-side heating, Archives of Metallurgy and Materials no 4, 59, 2014, pp. 1293 – 1299 -  na zajęciach omawiane są również modyfikacje wybranych technologii i ich wpływ na mikrostrukturę i właściwości materiałów.

 

Realizacja: Internet Arts
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem