Laboratorium Spektroskopii Dielektrycznej

Wykaz dostępnej aparatury:

1. Stanowisko pomiarowe pracujące w oparciu o analizę odpowiedzi częstotliwościowej (Frequency Response Analyser):

  • Analizator Alpha-AN High Performance Frequency Analyzer firmy Novocontrol:
   • zakres pomiarowy częstotliwości: od 10-4Hz do 107 Hz,
   • zakres impedancji: 10 mΩ÷ 100 TΩ,
   • pomiary bardzo małych pojemności: do 0.001 pF,
   • rozdzielczość kąta fazowego: 0.001 (tan > 3·10-5);
   • Układ regulacji temperatury Quatro cryosystem firmy Novocontrol:
    • zakres pomiarowy temperatury: od -150˚C do 400˚C,
    • czas stabilizacji temperatury dla 0.1˚C poniżej 8 minut,
    • kriostat i połączenie z dewarem izolowane próżniowo
   • Oprogramowanie WinDETA-ALL i WinFIT firmy Novocontrol.

2. Miernik LCR 4284A Agilent,

3. Analizator impedancji HP4291B RF z linią koaksjalną BDS2230,

4. Wzmacniacz prądowy 428 KEITHLEY,

5. Detektor fazoczuły SR850 firmy Stanford

opis zastosowania: technika przemienno-prądowa jest szczególnie użyteczna w badaniach układów niejednorodnych. Pozwala badać szeroką gamę zjawisk relaksacji i zjawisk transportu ładunku elektrycznego w dielektrykach (piezoelektrykach, piroelektrykach, ferroelektrykach) i półprzewodnikach. Ponadto umożliwia charakterystykę przemian fazowych zarówno w materiałach mono- jak i polikrystalicznych.

Dane pomiarowe przedstawiane są w następujących reprezentacjach zespolonych:

  • Impedancji: Z*(ω) = R(ω) + iX(ω),
  • Admitancji : Y*(ω) =  G(ω) + iB(ω),
  • Przenikalności elektrycznej: ε*(ω) = ε′(ω) + iε″(ω),
  • Modułu elektrycznego: M*(ω) = M′(ω) + iM″(ω),
  • Przewodnictwa elektrycznego: σ*(ω) = σ′(ω) + i σ″(ω).
Realizacja: Internet Arts
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem