Profil

Imię i naziwsko

dr hab. Czesław Kajtoch, profesor UP

Telefon: 12 662-7806                                       

Pokój nr: 44/103N                                       

Mail: czeslaw.kajtoch@up.krakow.pl

 

Działalność naukowa:

Fizyka fazy skondensowanej, spektroskopia dielektryczna

Wybrane publikacje:

  • Kajtoch, Temperature induced dielectric polarization evolution in polycrystalline Pb(Cd1/3Nb2/3)O3, Ceramics International 35, 2993-2997 (2009)
  • Kajtoch, Dielectric properties of Ba(Ti1-xSnx)O3 ceramics in the paraelectric phase, Ceramics International 37, (2011) 387-391
  • Kajtoch, Influence of Zr-substitution on phase transitions character in polycrystalline Ba(Ti1-xZrx)O3, Journal of Material Science, Vol.46, Issue 5 (2011) 1469-1473
  • Kajtoch, W.Bąk and B. Garbarz-Glos Study of the paraelectric – ferroelectric phase transition in polycrystalline (Ba0.90Pb0.10)(Ti0.90Sn0.10)O3, Cond. Mat. Phys. Vol.16, No.3 (2013) 31702; 1-5
  • Kajtoch, W. Bąk, B. Garbarz-Glos, K. Stanuch, W. Tejchman, K. Mroczka, T. Czeppe, “Influence of Sr and Zr substitution on dielectric properties of (Ba1-xSrx)(Ti1-xZrx)O3”, Ferroelectrics 463, 130-136, 2014
  • Kajtoch, W. Bąk, B. Garbarz-Glos, “The study of the phase transition in polycrystalline Ba(Ti0.90Sn0.10)O3”, Ferroelectrics 464, 8-14, 2014
  • Kajtoch, W. Bąk, B. Garbarz-Glos, K. Ruebenbauer, A. Błachowski, D. Ziętek, T. Czeppe, K. Mroczka, “Study of physical properties of Ba(Ti1-2xFexNbx)O3 ceramics”, Ferroelectrics 464, 42-48, 2014
  • Kajtoch, W. Bąk, B. Garbarz-Glos, D. Zietek, M. Gabrys, K. Stanuch, T. Czeppe, “Influence of Sn-substitution on the phase transitions character in polycrystalline (Ba0.9Sr0.1)(Ti1-ySny)O3”, Ferroelectrics 464, 15-20, 2014
  • Dulian, B. Garbarz-Glos, W. Bąk, M. Antonova, C. Kajtoch, K. Wieczorek-Ciurowa and H. Noga: Dielectric behaviour of BaTi1-xZrxO3 ceramics obtained by means of a solid state and mechanochemical synthesis, Ferroelectrics 497 (2016) 1-7; DOI:10.1080/00150193.2016.1160737
  • Bąk, P.Dulian, B.Garbarz-Glos, W.Żukowski, C.Kajtoch: Właściwości dielektryczne materiałów ceramicznych otrzymanych na bazie TiO2, Materiały ceramiczne/ Ceramic materials / 69.4 (2017), 1-4

 

Realizacja: Internet Arts
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem