Profil

Imię i naziwskodr inż. Anna Wójcicka

Telefon:  12 662-7876                              

Pokój nr: 46A/109N                                            

Mail: anna.wojcicka@up.krakow.pl                                          

 

Działalność naukowa:

Badania naukowe koncentrują się wokół wykorzystania narzędzi sztucznej inteligencji, do tej pory głównie systemów ekspertowych, do rozwiązywania problemów inżynierii materiałowej, medycyny i stomatologii.  Dodatkowo kontynuowane są badania dotyczące udoskonalenia metody wyciskania tarciowego chronionego zgłoszonym patentem. Dorobek mieści się w głównie w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria materiałowa, a niektóre prace można zaliczyć do dyscypliny informatyka techniczna i telekomunikacja.

P.408807, patent przyznany dn. 15.02.2019 „Sposób wytwarzania materiału makroskopowo dwufazowego, zwłaszcza drutu ze stopu aluminium z rdzeniem miedzianym, urządzenie do tego sposobu oraz materiał makroskopowo dwufazowy, otrzymany tym sposobem”

Wybrane publikacje:

  1. Wójcicka A., Mroczka K., Kowalski M.: Non-invasive analysis and visualization of the objects from FSW aluminum alloy joints AlSi9Mg/2017A, Metallurgy and Foundry Engineering, 44(3), 2018
  2. Machoy M., Seeliger J., Lipski M., Wójcicka A., Gedrange T., Woźniak K.:SEM-EDS-based elemental identification on the enamel surface after the completion of orthodontic treatment: in vitro studies, BioMed Research International, 2016, doi: 10.1155/2016/7280535
  3. Kurtyka P., Rylko N., Tokarski T., Wójcicka A., Pietras A.: Cast aluminium matrix composites modified with using FSP process - changing of the structure and mechanical properties, Composite Structures, v.133(1), 2015, p. 959–967
  4. Wójcicka A., Simiński R., Wróbel Z.: The two-stage method that integrates image analysis and data mining, Studia Informatica, v.36, No. 1(119), 2015, p. 145-154
  5. Wójcicka A., Mroczka K., Kurtyka P., Binkowski M., Wróbel Z.: X-ray microtomography analysis of the aluminum alloy composite reinforced by SiC after Friction Stir Processing, Journal of Materials Engineering and Performance, v.23(9), 2014, p. 3215-3221
  6. Stolarz M., Ficek K., Binkowski M., Wójcicka A., Wróbel Z.: “The Three Dimensional Visualization Growth of Bone Tissue in Microstructure of Surface Analysis Using Drishti Open-Source Software”. Information Technologies in Biomedicine, v.3, Advances in Intelligent Systems and Computing, w.283, 2014, p. 91-102
  7. Mroczka K., Wójcicka A., Pietras A.: Characteristics of dissimilar FSW welds of aluminum alloys 2017A and 7075 on the basis of multiple layer research, Journal of Materials Engineering and Performance, v.22, 2013, p. 2698-2705
  8. Wójcicka A., Simiński R., Wróbel Z.: Analysis of prediction methods for friction stir welding parameters, Studia Informatica, v.35, no.2(116), 2014, p. 91-100
  9. Wójcicka A, Wróbel Z.: Structure from motion in three - dimensional modeling of human head, Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2013, Advances in Intelligent Systems and Computing, v.226, 2013, p. 509-518

 

Realizacja: Internet Arts
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem