Profil

Iwona Sulima

dr hab. inż. Iwona Sulima

Telefon: 662 78 81                                            

Pokój nr: 2N                                            

Mail: iwona.sulima@up.krakow.pl

 

Działalność naukowa:

 • Analiza zjawisk fizykochemicznych zachodzących na granicy rozdziału metal/ceramika
 • Materiały kompozytowe na osnowie metalicznej – ich właściwości i struktura w aspekcie ich funkcjonalnego zastosowania.
 • Badanie właściwości mechanicznych oraz użytkowych materiałów.
 • Metalurgia proszków. Optymalizacja technologii spiekania materiałów kompozytowych, ceramicznych oraz metalicznych.
 • Nowoczesne technologie spiekania materiałów proszkowych: metody wysokociśnieniowe oraz spiekanie SPS (Spark Plasma Sintering).

Wybrane publikacje:

 

 • Sulima I., Ratuszek W., Zielińska-Lipiec A., Jaworska L., Microstructural evolution of austenitic stainless steel with 2%TiB2 addition during the HP-HT sintering (przyjety do druku 2016, Archives of Metallurgy and Materials)
 • Sulima I., Boczkal G., Pałka P., Mechanical properties of composites with TiB2 fabricated by spark plasma sintering, (przyjęty do druku 2016, Archives of Metallurgy and Materials)
 • Hyjek P. Sulima I., Pałka P., Jaworska L.  Production of titanium diboride-reinforced NiAl/Ni3Al materials by SPS process,  25rd International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2016, Conference proceedings, May 25st – 27rd 2016, Brno, Czech Republic, EU (przyjęty do publikacji w 2016)
 • Sulima I., Influence of sintering temperature and CrB2 addition on properties of titanium diboride produced by Spark Plasma Sintering, Kompozyty (Composites), 2016, 16(1) 30-36.
 • Sulima I., Effect of boron sinter-aid on the microstructure and properties of austenitic stainless steel-TiB2 composites, Archives of Metallurgy and Materials, 2015, 60 (4) 2619-2624.
 • Iwona S., Role of boron addition on the consolidation of 316L stainless steel composites prepared by SPS, Bulletin of Materials Science, 2015, 38 (7) 1831-1841.
 • Sulima I., Boczkal G., Micromechanical, high-temperature testing of steel-TiB2 composite sintered by High Pressure-High Temperature method, Materials Science and Engineering A, 2015,  644,  76-78.
 • Sulima I., Homa M., Malczewski P., High-temperature corrosion resistance of steel-matrix composites, Metallurgy and Foundry Engineering, 2015, Metallurgy and Foundry Engineering, 2015, 41, (2) 71–84.
 • Augustyn-Pieniążek J., Kurtyka P., Sulima I., Stopka J., Properties and tribological wear of materials used in dental prosthetics Co-Cr-Mo and Co-Cr-Mo-W alloys, Archives of Metallurgy and Materials, 60, 3A (2015) 1569-1574.
 • Hyjek P., Sulima I., Malczewski P., Mechanical properties and corrosion resistance of cast NiAl alloys with Ti addition, Metallurgy and Foundry Engineering, 2015, Metallurgy and Foundry Engineering, 2015, 41 (1) 29–44
 • Sulima I, Putyra P., Hyjek P., Tokarski T.,  Effect of SPS parameters on densification and properties of steel matrix composites, Advanced Powder Technology, 2015, 26 (4) 1152–1161,
 • Sulima I., Kowalik R., Microstructure, corrosion behaviors and mechanical properties of the steel matrix composites fabricated by HP-HT method, Materials Science and Engineering A, 2015, 639, 671–680
 • Hyjek P., Sulima I., Microstructure and mechanical properties of  Ni-Al-Ti-B alloy, Rudy i Metale, 2015, 5, 211-218
 • I.Sulima, B.Mikułowski The Properties and Microstructure of AlTi6/Al2O3 Joints” Rudy i Metale, 2015, 4, 151-156
 • Sulima I. Consolidation of AISI316L Austenitic Steel - TiB2 Composites by SPS and HP-HT Technology, Sintering Techniques of Materials, Edited by Arunachalam Lakshmanan, Rijeka, InTech- Open Access Publisher; 1 April 2015, Chapter 7, 125-153. (ISBN 978-953-51-2033-9; rozdział w monografii)
 • Suśniak M., Karwan-Baczewska J., Sulima I., Microstructure and tribological properties of aluminium matrix composite, Key Engineering Materials, with the title New Materials and Processing Technologies, Key Engineering Materials, Trans Tech Publications, Switzerland, 2015, 641, 30-38
 • Sulima I. Tribological properties of steel/TiB2 composites prepared by spark plasma sintering, Archives of Metallurgy and Materials 2014, 59 (4) 1263-1268
 • Kurtyka P., Sulima I., Malczweski P., Augustyn-Pieniążek J., Effect of abrasion parameters on the tribological properties of cast A339/SiC/10p composite, Kompozyty (Composites), 2014, 14(4), 189-196,
 • Sulima I., Effect of TiB2 addition on microstructure and properties of the 316L stainless steel, Iwona Sulima, 23rd International Conference on Metallurgy and Materials, METAL 2014, Conference proceedings, 453-458; May 21st – 23rd 2014, Brno, Czech Republic, EU
 • Sulima I, P. Klimczyk, P.Malczewski, Effect of TiB2 particles on the tribological properties of stainless steel matrix composites, Acta Metallurgica Sinica (English Letter), 2014,  27(1), 12–18,
 • Sulima I., L.Jaworska, P.Figiel, Influence of processing parameters and different content of TiB2 ceramics on the properties of composites sintered by high temperature –high pressure (HT-HP) method” Archives of Metallurgy and Materials, 2014, 59 (1) 205-209
 • Sulima I., Hyjek P., Figiel P., Influence of sintering techniques on the properties of metal-ceramic composites, Innovative Manufacturing Technology 2013 (Innowacyjne Technologie Wytwarzania), Edited by Magdalena Szutkowska, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków, 2013, 31-43 (rozdział w monografii)
 • Hyjek P., Sulima I., Figiel P., NiAl composite reinforced TiB2 ceramic particles, Innovative Manufacturing Technology 2013 (Innowacyjne Technologie Wytwarzania), Edited by Magdalena Szutkowska, Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Kraków, 2013, 129-141 (rozdział w monografii)
 • Sulima I, Microstructure, mechanical and tribological properties of austenitic stainless steel composites reinforced with TiB2 particles, International Conference on Composite Materials 2013 (ICCM-19), Composite Materials, Proceedings of a meeting held 28 July - 2 August 2013, Montreal, Quebec, Canada. pp. 5672-5680; Publ: Canadian Association for Composite Structures and Materials ( CACSMA ), Editors: Suong Van Hoa Pascal Hubert
 • Kurtyka P., Sulima I., Wójcicka A., Ryłko N., Pietras A., The influence of friction stir welding process on structure and mechanical properties of the AlSiCu/SiC composites, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2012, 55 (2) 339-344
 • Hyjek, I. Sulima, P. Malczewski, L. Jaworska, Application of HP-HT method in the manufacture of NiAl phase, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2012, 55 (2) 700-705.
 • Sulima, P.Figiel, P. Kurtyka, Kompozyty stal austenityczna AISI316L–TiB2 otrzymywane metodą spiekania HP-HT, Kompozyty (Composites), 2012, nr 4, 245-250.
 • Sulima I., The properties and microstructure of the austenitic stainless steels reinforced with Al2O3 particles, Inżynieria Materiałowa, 2012, nr 1, 46-50.
 • Sulima I., Jaworska, P. Wyżga, M. Perek-Nowak The influence of reinforcing particles on mechanical and tribological properties and microstructure of the steel-TiB2 composites, Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, 2011, 48 (1) 52-57.
 • Sulima I., Figiel P., Jaworska L., Hyjek P., The properties of AISI 316L stainless steel reinforced with TiB2 ceramics sintered by the HT-HP process, Inżynieria Materiałowa, 2011, nr 1, 40-43
 • Hyjek P., Sulima I., Wierzbiński S., Ductilization of Ni3Al intermetallic by alloying with boron and zirconium, Archives of Materials Science and Engineering, 2009,40 (nr 2) 69-74.
 • Sulima I., Klimczyk P., Hyjek P., The influence of the temperature and pressure on the properties of the AISI 304L stainless steel reinforced with TiB2 ceramic, Archives of Materials Science and Engineering, 2009,39 (nr 2) 103-106.
 • Sulima I., Figiel P., Suśniak M., Świątek M., “Sintering of TiB2 –Al composites using HP-HT method”, Archives of Materials Science and Engineering, 2008, 33 (nr 2) 117-120
 • Sulima I., Figiel P., Suśniak M., Świątek M., Sintering of TiB2 ceramic, Archives of Materials Science and Engineering, 2007,28 (nr 11) 687-690
 • Sulima I, Mikułowski B. Influence of Silicon on the Wetting-Bond Strength- Structure Relationship in the AlSi11/Al2O3 Joints, Metallurgical and Materials Transactions A, 2006, 37A, 3275
 • Sulima I., Mikułowski B., Analiza strukturalnych i mechanicznych właściwości połączeń AlTi6/Al2O3 oraz AlSi11/Al2O3, Polska Metalurgia w latach 2002-2006, Komitet Metalurgii PAN, Krynica, 11-14 X, 2006, 779-785
 • Sulima I., Mikułowski B., Analiza termodynamiczna i strukturalna połączenia AlSi/Al2O3, XXXIIII Szkoła Inżynierii Materiałowej Kraków-Krynica, 2006, 26-29 IX, 205-206
 • Sulima I., Mikułowski B., Wpływ tytanu na wytrzymałość i strukturę granicy rozdziału połączenia AlTi6/Al2O3, Inżynieria Materiałowa, 2006, nr 4,826-829
 • Sulima I., Mikułowski B., Wytrzymałość i struktura granicy rozdziału połączeń AlSi11/Al2O3, Inżynieria Materiałowa, 2005, nr 6, listopad-grudzień, 804-807
 • Książek M., Sobczak N., Mikułowski B, Radziwiłł W.,Surowiak I. Wetting and bonding strength in Al/Al2O3 system, Materials Science and Engineering, 2002, A324,162-167

 

Realizacja: Internet Arts
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem