Profil

Imię i naziwsko

dr Renata Staśko

Telefon: 12 662-6336, 12 662-6057                                        

Pokój nr: 11A/34                                          

Mail: renata.stasko@up.krakow.pl

 

Działalność naukowa:

Wraz z zatrudnieniem na Uczelni, moje zainteresowania naukowe ukierunkowane zostały na zagadnienia z zakresu nauk technicznych i jednocześnie nauk społecznych (pedagogicznych), co wynika z charakteru powierzonych mi obowiązków nauczyciela akademickiego specjalizującego się w dydaktyce przedmiotów technicznych i informatycznych.

Obecnie głównym nurtem mojej działalności naukowo-badawczej, której rezultatem ma być uzyskanie stopnia doktora habilitowanego, są badania w obszarze nauk społecznych – pedagogicznych w zakresie mediów edukacyjnych, i dotyczą współczesnych problemów edukacji techniczno-informatycznej, nowoczesnych technologii kształcenia i doskonalenia zawodowego, jakości kształcenia, kompetencji społecznych, medialnych i cyfrowych, e-learningu i wizualizacji.

Efektem mojej dotychczasowej działalności naukowej jest 47 publikacji naukowych w czasopismach międzynarodowych i/lub krajowych, w tym 24 publikacji w obszarze nauk społecznych- dyscyplin: pedagogika i nauki o komunikacji społecznej i mediach.

Najważniejsze publikacje z uwzględnieniem osiągnięć odnoszących się do ocenianego kierunku i prowadzonych na nim zajęć:

Wybrane publikacje:

  1. Staśko R., „Warsztaty design thinking jako element samokształcenia uczniów i nauczycieli”- 3/2018 AURA, Dodatek Ekologiczny dla szkół nr 280, s. 4-5
  2. Staśko, Czerwiec K., Potyrała K.; Wiedza i postawy studentów - przyszłych nauczycieli- w zakresie metodologii i metod badań naukowych; Edukacja, Technika, Informatyka; Nr 3, s. 170-178; DOI: 10.15584/eti.2017.3.24, 2017
  3. Staśko R., Czerwiec K., Potyrała K., Studnicki E., Michniewska A.; Education in the area of new media on the example of YouTube and interdisciplinary workshops; Science and Technology Education: Engaging the New Generation; Proceedings of the 2nd International Baltic Symposium on Science and Technology Eduaction (BalticSTE2017), ISBN 978-609-95513-4-0, s.139-132, 2017
  4. Michniewska A., Czerwiec K., Potyrała K., Staśko R.; Increasing youth’s ecological awareness of air pollution with the use of new media; Science and Technology Education: Engaging the New Generation; Proceedings of the 2nd International Baltic Symposium on Science and Technology Eduaction, ISBN 978-609-95513-4-0, s. 89-91, 2017
  5. Czerwiec K., Staśko R.; Warsztaty techniczno-przyrodnicze na studiach podyplomowych, Edukacja Ustawiczna Dorosłych, nr 4(95)/2016, Polish Jouranl of Continuing Education, s. 133-140, 2016
  6. Ciesielka M., Osmenda A., Staśko R.; Blog w kształceniu technicznym, Edukacja Technika-Informatyka, Kwartalnik naukowy nr 4 (18)2016, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 158-163, 2016
  7. Staśko R., Czerwiec K., Ciesielka M.; Kształcenie uczniów szkoły podstawowej w zakresie edukacji technicznej i przyrodniczej, Edukacja Technika-Informatyka, Kwartalnik naukowy nr 4 (18)2016, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, str 143-150, 2016
  8. Czerwiec K., Staśko R.; Warsztaty techniczno-przyrodnicze a kształcenie kompetencji społecznych studentów- przyszłych nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, Edukacja Technika-Informatyka, Kwartalnik naukowy nr 4(18)2016, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, str 202-208, 2016
  9. Staśko R., Czerwiec K.; Analiza kompetencji społecznych studentów specjalności nauczycielskich, Edukacja biologiczna i środowiskowa, 3(60), 2016, s. 80-89, ISSN 1643-8779
  10. Ciesielka M, Łudzik A., Staśko R.; Zajęcia techniczne w gimnazjum – oczekiwania uczniów, Edukacja-Technika-Informatyka, Kwartalnik naukowy nr 1(11)2015, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, str 45-49, 2015

 

 

 

Realizacja: Internet Arts
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem