Profil

Imię i naziwsko

dr inż. Łukasz Walusiak

Telefon: 12 662-6336                                     

Pokój nr: 11A                                     

Mail: lukasz.walusiak@up.krakow.pl

 

Działalność naukowa:

Praca naukowa zawiera się w analizie obrazów zarówno medycznych (zdjęcia RTG klatki piersiowej), jak i mikrostruktur FSW (Friction Stri Welding).  Interdyscyplinarny charakter badań łączący w sobie dyscypliny informatyki i inżynierii materiałowej. Stosowane metody badawcze zawierają się w operacjach na obrazach takich jak segmentacje elementów poszukiwanych bądź elementów zbędnych. Działania poprawiające jakość obrazów i eliminująca szumy występujące na nich (operacje morfologiczne, przekształcenia punktowe, filtry). Materiały w formie zdjęć RTG uzyskano dzięki nawiązaniu współpracy z lekarzem radiologiem, który pełni również rolę eksperta.

Wybrane publikacje:

  1. Walusiak Ł., Lamża A., Wróbel Z., Computer analysis of chest X-ray images to highlight pathological objects. Innovations in Biomedical Engineering 2018, Springer, 2018 (przyjęte do druku)
  2. Walusiak Ł., Lamża A., Wspieranie procesu wykrywania zmian średnio-i drobnoguzkowych za pomocą metod analizy oraz przetwarzania obrazów rentgenowskich przy pomocy programu Matlab. Badania            i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Część IX, 2018
  3. Jędrusik P., Walusiak Ł., Bednarek I., Koprowski R., Wróbel Z.:Image Processing and Analysis in Lung Cancer Cells Growth. International Conference on Computer Recognition Systems. Springer 2017.
  4. Walusiak Ł., Lamża A., Wróbel Z., Szwabowicz M.: Wspieranie procesu wykrywania zmian średnio- i drobnoguzkowych za pomocą metod analizy oraz przetwarzania obrazów rentgenowskich za pomocą programu Matlab. Acta Bio-Optica et Informatica Medica. Inżynieria Biomedyczna 2017
  5. Walusiak Ł., Zmiany cech histogramu, jako jedna z metod analizy obrazów RTG. Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki techniczne i inżynieryjne. Część III; 2016
  6. Walusiak Ł., Assistance of pneumoconiosis diagnostics process with x-ray image coloring using Matlab application. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica; 2016
  7. Walusiak Ł., Jędrusik P., Wójcicka A., Wróbel Z., Lamża A., Szwabowicz M., Morphological image processing x-ray, as a method of supporting the process of detecting tuberculous lesions. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Technica; 2016
Realizacja: Internet Arts
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem