Władze Instytutu
Dyrektor Instytutu
dr hab. inż. Krzysztof Mroczka, prof. UP
Telefon (12) 662 6331   
E-mail: krzysztof.mroczka@up.krakow.pl

Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia
dr Renata Staśko
Telefon (12) 662 60 57    
E-mail: renata.stasko@up.krakow.pl
 
Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju i organizacji
dr inż. Paweł Kurtyka

Telefon (12) 662 7879   
E-mail: pawel.kurtyka@up.krakow.pl
 
Sekretariat
Telefon: (012) 662-63-31  
E-mail: technika@up.krakow.pl

 

Współpraca międzynarodowa

Umiędzynarodowienie procesu kształcenia na kierunku ETI realizowane jest w kilku obszarach: mobilności kadry oraz studentów, wprowadzania treści obcojęzycznych do procesu kształcenia, korzystania z literatury obcojęzycznej, organizowania kursów językowych (dla studentów i pracowników), realizacji zajęć językowych wynikających z przyjętych programów studiów oraz udziału pracowników Instytutu i studentów kierunku ETI w wydarzeniach międzynarodowych (konferencje, prelekcje, seminaria, wykłady itp., w tym organizowane przez Instytut).

Mobilność pracowników najczęściej (choć nie tylko) realizowana jest w ramach programu ERASMUS+. W ostatnich trzech latach Instytut gościł 24 pracowników z innych jednostek naukowych i naukowo-dydaktycznych z Europy i poza niej, podejmujących różną aktywność dydaktyczną w Instytucie (głównie zajęcia dydaktyczne, seminaria i warsztaty). Byli to pracownicy naukowi profesorowie i doktorzy z USA (3 osoby), Australii (1 osoba), Kanada (1 osoba), Francja (2 osoba), Gruzja (1 osoba), Szwajcaria (1 osoba), UK (2 osoby), Jordanii (2 osoby), Czech (5 osób) Niemiec (1 osoba) oraz Słowacji (5 osób). Reprezentowali takie uczelnie jak:

 • University of Utha USA, Miami University USA,
 • The University of Sydney Australia,
 • Zarqa University Jordania,
 • Cardiff University,
 • Aberystwyth University,
 • Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy Słowacja, U
 • niwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze Słowacja,
 • Uniwersytet  (Jihočeska Univerzita) w Czeskich Budziejowicach.

Również pracownicy Instytutu korzystali z programu ERASMUS+, w ramach którego dwie osoby zrealizowały wyjazd na Uniwersytet Konstantyna Filozofa w Nitrze na Słowacji. 07-09.2015 – Poza tym pracowniczka Instytutu w 2014 r. w ramach projektu SIMS „Science infrastructure management suport” odbyła staż/szkolenie  w Technische Universitat Dresden, Niemcy - renomowanej wyższej uczelni zarządzającej dużą infrastrukturą badawczą, w Fraunhofer, Max-Planck-Gesellschaft, Niemcy - wysoce wyspecjalizowanym instytucie badawczym, oraz w firmie o profilu High Technology: IBM Research/USA, a w kolejnym 2015r. w ramach projektu „TOP 500 Innovators” odbyła staż i przeszłą szkolenia w Stanford University/USA.

Z kolei studenci z zagranicy korzystali z oferty Instytutu (kierunek edukacja techniczno-informatyczna): w ramach programu ERASMUS+ jedna osoba z Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy Słowacja oraz w ramach umowy o współpracy sześć osób z Ukraińskiej Akademii Druku we Lwowie Ukraina.

W ramach umiędzynarodowienia standardową ofertę dydaktyczną wzbogacono o wydarzenia:

 • międzynarodowe warsztaty strategiczne skierowane do kadry Instytutu oraz studentów kierunku ETI w ramach "Strategia doskonałości - warsztaty interdyscyplinarne" 10-13 kwietnia 2019, Uniwersytet Pedagogiczny,
 • międzynarodowa Olimpiada Techniczna „Twórczość Uczniów i Studentów”, zrealizowana w Instytucie wespół z Wyższą Szkołą Techniczno-Ekonomiczną w Czeskich Budziejowicach, Czechy, w którym wzięli udział uczestnicy z Czech, Słowacji i Polski, marzec 2019r.;
 • udział w cyklicznej międzynarodowej konferencji ETOPIM, 2018 r.
 • Master Classes organizowane w ramach międzynarodowej konferencji ETOPIM 
 • seminaria naukowe i pogłębione konsultacje z naukowcami z zagranicy, organizowane przez międzynarodowy interdyscyplinarny zespół MATERIALICA+  
 • międzynarodowa studencka naukowa konferencja DIALOG, marzec 2017r.
 • udział w międzynarodowych targach Kompozyt Expo począwszy od roku 201 
Realizacja: Internet Arts
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Dowiedz się więcej Rozumiem